Όροι Χρήσης

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε

Ο ιστότοπος των Κέντρων Ξένων Γλωσσών Παπαγεωργίου κ ΣΙΑ συλλέγει και αποθηκεύει τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Αυτά τα Δεδομένα περιλαμβάνουν τα εξής:

- Τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο και το πρόγραμμα περιήγησης, καθώς και τον κωδικό χώρας όπου βρίσκεται ο υπολογιστής σας, τις ιστοσελίδες που εμφανίζονται κατά την επίσκεψή σας.
- Αποθήκευση στοιχείων όπως (Όνομα, επίθετο, E-mail) μόνο κατά την αποστολή μηνύματος μέσω της ειδικής φόρμας της ιστοσελίδας.

Χρήση των δεδομένων σας

- Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Παπαγεωργίου κ ΣΙΑ μπορεί να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία σας (Όνομα, επίθετο, E-mail) για πιθανή προωθητική ενέργεια ή έκτακτη ενημέρωση.

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα Δεδομένα σας;

- Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Παπαγεωργίου κ ΣΙΑ διατηρούν τα δεδομένα σας έως αορίστου χρόνου εφόσον και αν ο χρήστης/επισκέπτης ζητήσει να διαγραφούν τα στοιχεία του επικοινωνώντας στο info@papageorgiouschool.gr

Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Ο ισότοπος www.papageorgiouschool.gr χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, για ασφαλείς online επικοινωνία. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλα τα Δεδομένα που παρέχετε, του ονόματος, της διεύθυνσης email και του μηνύματός σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν ή να αλλαχθούν κατά την μεταφορά τους στο Internet.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στις περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.